คุณปรีดา เมฆสุข เกษตรกรชาวสวนยางจากสุราษฎร์ธานี

January 25, 2013 No Comments »
คุณปรีดา  เมฆสุข    เกษตรกรชาวสวนยางจากสุราษฎร์ธานี
Share Button

ผลจากการที่ตัวเองใช้และประทับใจ จึงได้แนะนำให้กับเพื่อน ๆ และสวนใกล้เคียงใช้ด้วย โดยใส่ 1 ไร่/ 1 กส. จะเห็นผลภายใน? 1 เดือน ?น้ำยางข้น เปลือกยางนิ่ม น้ำหนักเพิ่ม? 1? ไร่ / 1 กิโล ที่สำคัญสามารถแก้หน้ายางตายนึ่งได้โดยใส่ต้นละ 2 กิโล สำหรับยางตายนึ่งหลังจากที่ใส่ 1 ไร่ / 1 กส. แล้ว ให้ใส่ซ้ำต้นที่หน้ายางตายนึ่ง พัก 2 เดือน แล้วค่อยมาเปิดกรีด

คุณปรีดา? เมฆสุข??? เกษตรกรชาวสวนยาง ??ม.9? ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งแรกที่คุณปรีดาได้ใช้ปุ๋ยไซโต คุณปรีดาได้เจอกับพนักงานขาย จากการออกบู๊ทไปแนะนำสินค้ากับหน่วยงานราชการ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน) ตามชุมชนต่าง ๆ

Leave A Response