เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

February 14, 2013 No Comments »
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว
Share Button

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

โดยปกติของการทำนาสิ่งที่เกษตรกรมุ่งหวังคือผลผลิตที่มากและมีคุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตจะต้องต่ำ การที่จะได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการนั้น จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง และเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

1. ข้าวนาดำ ใช้วิธีการใส่ปุ๋ย 2 รอบ

รอบที่ ?1 ตอนที่ทำเทือก? ใส่ปุ๋ยไซโต? 1 กระสอบ/ 1 ไร่

รอบที่ ?2 ใส่ตอนที่ข้าวกำลังตั้งท้อง ?โดยใช้ปุ๋ยไซโต? 1 กร่ะสอบ/ไร่

2. นาหว่าน? ใช้วิธีการใส่ปุ๋ย ?2 รอบ

รอบที่ ?1 ใส่ตอนที่ข้าวอายุประมาณ 15-20 ?วัน ?ใส่ปุ๋ยไซโตผสมปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)? ในอัตราส่วน ปุ๋ยไซโต 5 ส่วน ต่อ? ยูเรีย ?1 ส่วน? โดย 1 ไร่ ใช้ปุ๋ยไซโต? 1 กระสอบ (50 กก.)? ผสมปุ๋ยยูเรีย? 10 กก.

รอบที่ ?2 ใส่ตอนที่ข้าวอายุประมาณ 40-50 วัน? โดยใช้ปุ๋ยไซโต? 1 กระสอบ/ไร่

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ ข้าวที่แตกกอดี ข้าวตั้งท้องรวงโตสม่ำเสมอ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ

 

Related Posts

Leave A Response