Cyto Flower Fertilizer small pack (pink)

Share Button

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด
-เร่งดอก เร่งราก ดอกสีสดติดทนนาน ออกดอกตลอดปี
-ไม้ใบทำให้ใบสีสดเป็นมันเงา
-พืชผักสวนครัวโรยรอบ ๆ โคนต้น ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผลผลิตสูงยืดระยะการเก็บเกี่ยวได้จำนวนครั้งมากขึ้นโดยต้นและใบไม่เหี่ยวเฉา

วิธีการใช้

ใส่ครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก ๆ 15 วัน หรือเพิ่มปริมาณตามขนาดของกระถาง


-เร่งดอก เร่งราก ดอกสีสดติดทนนาน ออกดอกตลอดปี
-ไม้ใบทำให้ใบสีสดเป็นมันเงา
-พืชผักสวนครัวโรยรอบ ๆ โคนต้น ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผลผลิตสูงยืดระยะการเก็บเกี่ยวได้จำนวนครั้งมากขึ้นโดยต้นและใบไม่เหี่ยวเฉา

วิธีการใช้

ใส่ครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก ๆ 15 วัน หรือเพิ่มปริมาณตามขนาดของกระถาง