Lotus Fertilizer

Share Button

 

-เร่งการออกดอก ดอกโต สีสด ออกดอกตลอดปี
-ช่วยการเจริญเติบโตต่อเนื่อง ลำต้นอวบใหญ่ กอใหญ่ ใบหนา
-แก้ปัญหาบัวใบเล็กไม่ออกดอก เห็นผลภายใน 2 เดือน
-ไม่เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำใด ๆ

วิธีใช้

ใส่ครั้งละ 1 -2 เม็ด ทุก ๆ 3-4 สัปดาห์ หรือเพิ่มปริมาณตามขนาดของกอบัวและอ่างบัว