ติดต่อเรา

Share Button
ที่ตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยไซโต
31/1 หมู่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

?ติดต่อผู้บริหารบริษัท
คุณ อัมพิกา ขวัญรักศรี คุณ อนันต์ ชูราศรี
Tel.086-4714371 Tel.089-9803982
Email:ampika@cytoac.co.th Email: anun@cytoac.co.th