มะระ

Share Button

มะระผลดกใหญ่ สามารถเก็บเกี่ยวได้นานหลายรอบ (ประมาณ 30 รอบ) โดยที่ปกติเก็บเกี่ยวประมาณ 15 รอบก็จะเฉาแล้ว