มะเขื่อยาวสีม่วง

Share Button

มะเขื่อยาวสีม่วง เพิ่มผลผลิตจากเดิมอีกเท่าตัว จากเดิม 5 วันเก็บครั้งได้ 3 ตัน เมื่อใช้ปุ๋ยไวโต 3 วันเก็บได้ 5 ตัน ที่ค่ายทหารอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีฯ เป็นมะเขื่อส่งมาเลเซีย