นาข้าว

Share Button

แตกกอดีมาก กอใหญ่ รวงโต เมล็ดไม่ลีบได้น้ำหนักต่อไร่สูงมากๆๆ พิสูจน์มาแล้วที่อุดรธานี,พิษณุโลก,ไชยา สุราษฎร์ธานี