กาแฟ

Share Button

กาแฟปลูกในสวนยางที่กำลังโต ได้ผลผลิตสูงทั้งที่ได้รับแสงน้อย แต่กาแฟผลโต ช่อยาวและดอกดก เจ้าของสวนดีใจมาก เชิญทางเราให้ไปถ่ายรูปไว้