นาข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

February 14, 2013 No Comments »

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยปกติของการทำนาสิ่งที่เกษตรกรมุ่งหวังคือผลผลิตที่มากและมีคุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตจะต้องต่ำ การที่จะได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการนั้น จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง และเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ Read More »

คุณสมพงษ์ ชิตณรงค์ เกษตรกรจากปราจีนบุรี

คุณสมพงษ์ ชิตณรงค์ เกษตรกรจากปราจีนบุรี

December 20, 2012 No Comments »

คุณสมพงาษ์ ทำงานนาข้าว อยู่ที่บางน้ำเปี้ยว ปราจีนบุรี ? หลังจากใช้ปุ๋ยไซโตผลผลิตได้สูงกว่าเดิมมาก ข้าวแตกก่อดี ร่วงโตเมล็ดไม่ลีบ Read More »