ปราจีนบุรี

คุณสมพงษ์ ชิตณรงค์ เกษตรกรจากปราจีนบุรี

คุณสมพงษ์ ชิตณรงค์ เกษตรกรจากปราจีนบุรี

December 20, 2012 No Comments »

คุณสมพงาษ์ ทำงานนาข้าว อยู่ที่บางน้ำเปี้ยว ปราจีนบุรี ? หลังจากใช้ปุ๋ยไซโตผลผลิตได้สูงกว่าเดิมมาก ข้าวแตกก่อดี ร่วงโตเมล็ดไม่ลีบ Read More »