ปาล์มน้ำมัน

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนพิ่มผลผลิต

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนพิ่มผลผลิต

January 25, 2013 No Comments »

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนให้ผลผลิตนับว่ามีความสำคัญมาก หากจัดการดีจะส่งผลให้ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดีในระยะต่อ ๆ ไป Read More »