ปุ๋ย

มะนาวแป้นศรีนาวา

มะนาวแป้นศรีนาวา

January 21, 2015 No Comments »

มะนาวพันธุ์นี้ เกิดจากการเอาเมล็ดของมะนาวแป้นดั้งเดิมไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วนำต้นปลูกจนมี ดอกและติดผลดกเต็มต้นโดยธรรมชาติ จากนั้นก็เขี่ยเกสรจากดอกผสมกับเกสรของดอกมะนาวชื่อแม่ไก่ไข่ดก เมื่อติดผลแก่จัดผ่าเอาเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าอีกทอดหนึ่ง Read More »

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

January 20, 2015 No Comments »

ตอนนี้เรามาดูวิธีการเลือกปุ๋ยที่ดีกันว่า ปุ๋ยที่มีคุณภาพนั้นต้องเลือกอย่างไร เพราะปุ๋ยดีก็จะนำไปสู่การมีประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่าครับ มี 2 ประเภท คือ 1. การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายประเภท เช่น แม่ปุ๋ยต่าง ๆ , ปุ๋ยสูตร และเคมีอินทรีย์ นอกจากนี้ยังแยกเป็นปุ๋ยคอมปาน์ว (Compound) คือ ในกระสอบมีลักษณะเม็ดปุ๋ยเป็นเนื้อเดียวกันทุกเม็ด และมีสีเดียวกัน และอีกประเภทก็คือผสมแยกเม็ด (Bended) ในกระสอบเดียวกันจะมีเม็ดปุ๋ยแตกต่างกันคนละสีกัน แต่ละเม็ดมีธาตุอาหารแตกต่างกัน ซึ่งในการใช้งานปุ๋ยประเภทนี้จะด้อยกว่าเพราะสูตรอาจจะเพี้ยนได้ตลอดเวลา แล้วทีนี้เรามาดูวิธีเลือกซื้อกัน การเลือกซื้อปุ๋ยต้องซื้อให้ตรงตามพืช และช่วงเวลาของพืชว่ากำลังเจริญเติบโตอยู่ในช่วงไหน เช่น... Read More »

มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

January 15, 2015 No Comments »

“รู้เรื่องปุ๋ย” คุณรู้หรือไม่ว่าปุ๋ยภายในกับปุ๋ยภายนอกเป็นอย่างไร ปุ๋ยหรืออาหารของพืชนั้นนอกจากจำแนกเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแล้ว ยังสามารถจำแนกได้อีกอย่างคือ ปุ๋ยภายในและปุ๋ยภายนอก Read More »