ปุ๋ยorganic

การปลูกฝรั่ง

การปลูกฝรั่ง

January 26, 2015 No Comments »

ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของคนไทย และเป็นผลไม้ที่มีขายตลอดทั้งปี มีรสชาติดี ราคาไม่แพงมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซีและวิตามินเอ สามารถนำมาใช้รับประทานผลสด หรือนำมาแปรรูปเป็นน้ำฝรั่ง เยลลี่ฝรั่ง แยมฝรั่ง เป็นต้น Read More »

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 3)

January 20, 2015 No Comments »

ตอนนี้เรามาดูวิธีการเลือกปุ๋ยที่ดีกันว่า ปุ๋ยที่มีคุณภาพนั้นต้องเลือกอย่างไร เพราะปุ๋ยดีก็จะนำไปสู่การมีประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่าครับ มี 2 ประเภท คือ 1. การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายประเภท เช่น แม่ปุ๋ยต่าง ๆ , ปุ๋ยสูตร และเคมีอินทรีย์ นอกจากนี้ยังแยกเป็นปุ๋ยคอมปาน์ว (Compound) คือ ในกระสอบมีลักษณะเม็ดปุ๋ยเป็นเนื้อเดียวกันทุกเม็ด และมีสีเดียวกัน และอีกประเภทก็คือผสมแยกเม็ด (Bended) ในกระสอบเดียวกันจะมีเม็ดปุ๋ยแตกต่างกันคนละสีกัน แต่ละเม็ดมีธาตุอาหารแตกต่างกัน ซึ่งในการใช้งานปุ๋ยประเภทนี้จะด้อยกว่าเพราะสูตรอาจจะเพี้ยนได้ตลอดเวลา แล้วทีนี้เรามาดูวิธีเลือกซื้อกัน การเลือกซื้อปุ๋ยต้องซื้อให้ตรงตามพืช และช่วงเวลาของพืชว่ากำลังเจริญเติบโตอยู่ในช่วงไหน เช่น... Read More »

มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

มารู้จัก “ปุ๋ย” กันดีกว่า

January 15, 2015 No Comments »

“รู้เรื่องปุ๋ย” คุณรู้หรือไม่ว่าปุ๋ยภายในกับปุ๋ยภายนอกเป็นอย่างไร ปุ๋ยหรืออาหารของพืชนั้นนอกจากจำแนกเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีแล้ว ยังสามารถจำแนกได้อีกอย่างคือ ปุ๋ยภายในและปุ๋ยภายนอก Read More »

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 2)

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตอนที่ 2)

December 20, 2014 No Comments »

ตามหลักการใช้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นอาหารหลักของพืชและเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เกษตรกรทุกวันนี้ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักแล้วเสริมด้วยอินทรีย์บ้าง Read More »