ยางพารา

การลดต้นทุนกับยางพารา

การลดต้นทุนกับยางพารา

December 19, 2014 No Comments »

ทุกวันนี้ราคายางพาราตกต่ำจนทำให้ชาวสวนและคนตัดยางทั่วประเทศมีรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน Read More »