วิธีการปลูกมันสำปะหลัง

วิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 10 ตันต่อไร่

วิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 10 ตันต่อไร่

March 13, 2013 No Comments »

ผลผลิตมันสำปะหลังขึ้นอยู่กับพื้นฐานการใช้ที่ดินที่ผ่านมาหรือขึ้นอยู่กับสมรรถนะของดินและปุ๋ยเป็นหลัก?ส่วนการจัดการดินและน้ำและเทคนิคการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นตัวช่วยเสริมในการยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้น Read More »