สวนยาง

คุณปรีดา  เมฆสุข    เกษตรกรชาวสวนยางจากสุราษฎร์ธานี

คุณปรีดา เมฆสุข เกษตรกรชาวสวนยางจากสุราษฎร์ธานี

January 25, 2013 No Comments »

ผลจากการที่ตัวเองใช้และประทับใจ จึงได้แนะนำให้กับเพื่อน ๆ และสวนใกล้เคียง Read More »