เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

February 14, 2013 No Comments »

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยปกติของการทำนาสิ่งที่เกษตรกรมุ่งหวังคือผลผลิตที่มากและมีคุณภาพ แต่ต้นทุนการผลิตจะต้องต่ำ การที่จะได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการนั้น จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง และเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ Read More »